top of page

Podjetje

Standardi

Podjetje Krpan Vrata d.o.o. sledi najvišjim evropskim standardom, ki jih vgrajuje v sleherni produkt, storitev in znanje.

 

Standardi za nas niso zahteve, ampak predanost. Poleg standardov, ki veljajo za stavbno pohištvo, sledimo vrsti drugih standardov – čisto okolje, etični odnosi idr.

 

Standardi niso samo tisto, kar zahtevajo evropske regulative, najstrožji so tisti, ki si jih zastavljamo sami. Z njimi so prežeti tudi naša vizija, poslanstvo, vrednote in strategija – sleherno svetovanje in sleherni del našega proizvodnega in podjetniškega procesa. 

 

"Prostor se prične z vrati, pogled z oknom."

bottom of page