Podjetje

Skrb za okolje

Prostor je povsod, kjer živimo.

 

Čisto in zdravo okolje je temelj človekovega dobrega počutja in skupne prihodnosti. Zato se pri Krpanu zavedamo pomena okolja, tako v smislu medčloveških odnosov kot v smislu skrbi za naravnost naših produktov in dela:

 • Krpanovi produkti so iz materialov, ki niso okolju škodljivi in se lahko reciklirajo.
   

 • Proces proizvodnje je okolju prijazen. Prav tako ga ne »onesnažujemo« s hrupom.
   

 • Odpadke skrbno ločujemo in jih posredujemo kooperantu z ustreznim nadzorom.
   

 • Pri vsaki montaži poskrbimo za odvoz odvečnega materiala, odstranjenih delov in embalaže ter poskrbimo, da so posredovane ustreznim strokovnim službam.
   

 • Vozni park poganjajo dizelski motorji in plin.
   

 • Krpanov salon in proizvodnja hala sta zgrajena iz okolju prijaznih materialov.
   

 • Uporabljamo vrhunsko varčno razsvetljavo in objekt ogrevamo z naravnimi viri.
   

 • Za odpadne vode pri pranju vozil poskrbimo, da se odtakajo v za to namenjene odvode.

"Prostor se prične z vrati, pogled z oknom."