top of page

Podjetje

Skrb za okolje

Prostor je povsod, kjer živimo.

 

Čisto in zdravo okolje je temelj človekovega dobrega počutja in skupne prihodnosti. Zato se pri Krpanu zavedamo pomena okolja, tako v smislu medčloveških odnosov kot v smislu skrbi za naravnost naših produktov in dela:

 • Krpanovi produkti so iz materialov, ki niso okolju škodljivi in se lahko reciklirajo.
   

 • Proces proizvodnje je okolju prijazen. Prav tako ga ne »onesnažujemo« s hrupom.
   

 • Odpadke skrbno ločujemo in jih posredujemo kooperantu z ustreznim nadzorom.
   

 • Pri vsaki montaži poskrbimo za odvoz odvečnega materiala, odstranjenih delov in embalaže ter poskrbimo, da so posredovane ustreznim strokovnim službam.
   

 • Vozni park poganjajo dizelski motorji in plin.
   

 • Krpanov salon in proizvodnja hala sta zgrajena iz okolju prijaznih materialov.
   

 • Uporabljamo vrhunsko varčno razsvetljavo in objekt ogrevamo z naravnimi viri.
   

 • Za odpadne vode pri pranju vozil poskrbimo, da se odtakajo v za to namenjene odvode.

"Prostor se prične z vrati, pogled z oknom."

bottom of page